Geschiedenis

Inmiddels was burgemeester Mr. G.A. Bontekoe uit Oosterwolde benoemd tot Beschermheer van de Geitefok. Opvallend was dat de burgervader voortaan tijdens de jaarwisseling regelmatig in Berkoop gesignaleerd werd, met het symbool van de Geitefok om de hals, de zilveren eierdop. Een handig dingetje om te dragen als ergens onvoldoende kleine glaasjes aanwezig waren om een borreltje te drinken. De M(elk)-actie van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond met de Friese komieken Tetman en Jarich de Vries en het stelen van het roemruchte zwaard van de Friese Vrijheidsheld Greate Pier uit het Tromphuis van Vlieland zorgden in de jaren daarna voor heel veel publiciteit.

Op 24 april 1961 werd de Oldeberkoper Geit weer van het zwaard van Greate Pier bevrijd. Een felle strijd in de nachtelijke uren in en rond de kerk tegen een grote militaire overmacht van de Nationale Reserve uit Franeker was vergeefs. De leden van de Geitefok moesten het uiteindelijk afleggen tegen rookbommen, traangasbommen en zoals gezegd, de militaire overtalssituatie. Het door de Geitenfokkers ingezette ‘waterkanon’ kon niet verhinderen dat tot overgave moest worden besloten, ook al omdat in al dat geweld de bril van één van de strijdende Geitenfokkers was zoek geraakt. Oldeberkoop was een stunt rijker en een zwaard armer. Dagenlang was dit optreden van de Geitefok het gesprek van de dag in het dorp. Het is dan ook de vraag of een dergelijke stunt heden ten dage nog in scène gezet zou kunnen worden.

Hoogtepunten waren verder het ‘stelen’ van een houwitser uit het Artillerie Schietkamp bij de legerplaats ’t Harde. In diezelfde nacht gingen de Berkopers aan de haal met de zware klokken van het carillon van Crackstate, opgesteld naast het politiebureau in Heerenveen. De ‘kraak’ in ’t Harde leverde zelfs vragen op in de Tweede Kamer. Militair bevel had tot gevolg dat de Geitenfokkers het anderhalve ton wegende schiettuig zelf terug moesten brengen. Ook tijdens dat tweede bezoek aan de legerplaats bleek weer: ‘Wat ’n genot, eten en drinken bij café-restaurant Regterschot’. Geitenfokkers waren zeker geen geheelonthouders.

Zeer eervol was de uitnodiging aan de Geitefok de gemeente Ooststellingwerf te vertegenwoordigen bij het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernard in Leeuwarden. ‘Het stuntteam beneden de Tjonger’ kopte het weekblad Panorama, dat er een uitvoerig artikel aan wijdde. Zittend in en op de koets van de heer J. van Dijk uit Emmeloord en getrokken door een vierspan van beroemde Friese tuigpaarden trokken de Geitenfokkers in de vroege morgen van 7 mei 1962 Leeuwarden binnen. ‘Voor één van de succesrijkste onderdelen van het défilé zorgde de gemeente Ooststellingwerf’ berichtte de Leeuwarder Courant een dag later. ‘Drie leden van deze in Nederland unieke vereniging maakten zich los uit de stoet en boden Koningin en Prins vervolgens twee geitjes aan, daarbij het protocol negerend.’

Krantenartikel over de ontvreemding van het scorebord van SC Heerenveen

Op 1 april 1963 zorgde de Geitefok voor de afwisseling een keer voor een 1 april-mop. Toegegeven, de grap was bedacht door de toenmalige predikant, de heer Krikke. Hij had de Geitefok alleen maar nodig voor de uitvoering. Kwekerij Myosotis uit Boskoop verspreidde toen namelijk in Oldeberkoop gele foldertjes ten behoeve van de naamsbekendheid. Een geel foldertje voor het raam die dag leverde in Olde- en Nijeberkoop een gratis pakket bloembollen op. Het hele dorp was geel gekleurd. Later op de dag reed een geluidswagen door het dorp met de volgende tekst: ‘Wij danken u voor uw medewerking voor kwekerij Myosotis, maar vergeet niet dat het vandaag 1 april is. Geitefok Oldeberkoop.’

Met de benoeming van de 90-tig jarige wereldleider Sir Winston Churchill in november 1964 tot ‘member of honour’ van de Geitefok baarde de vrijgezellenclub opnieuw veel opzien. Niet zo lang daarna stierf Sir Winston, zodat hij niet meer de tijd kreeg te zeggen hoe zeer hij deze geste op prijs stelde. Voor hem was de eerste zoon van de toenmalige Sjah van Perzië en zijn vrouw Farah Dibah al tot erelid benoemd. De stunts waarmee de Geitefok vaak de landelijke media haalde, gingen altijd gepaard met geschenken voor het individu, voor verenigingen of gewoon voor het dorp. Mede gesteund door een collecte onder de bevolking werd Oldeberkoop in de loop der jaren verrijkt met een hertenkamp met inventaris, een floodlightverlichting bij de kerk, Snoesje de Geit, een dorpsklok en vele, vele andere geschenken. Ook vertegenwoordigers van Berkoper verenigingen mochten vaak in de oudejaarsnacht op de Driehoek noodzakelijke geschenken in ontvangst nemen. Ook werd diverse keren een man of vrouw van het jaar benoemd.

Misschien beleefde de Geitefok in de hierboven beschreven jaren wel haar roemrijkste periode. Voor een belangrijk gedeelte was dat de verdienste van haar ‘geestelijke vader’, kastelein Appie Tjalma. Hij was de regisseur achter vele opzienbarende stunts. De Berkoper Geitefok had eens de primeur van deze nieuwe vorm van met elkaar over de drempel. Het uit de doeken doen van alweer een nieuwe stunt trok vaak honderden toeschouwers naar de Driehoek. Pas veel later, toen veel dorpen ontdekten dat het hebben van een oudejaarsvereniging eigenlijk een garantie was voor minder baldadigheid, daalde de aandacht van de media. Goed nieuws is immers geen nieuws. Toch verdienen de latere Geitenfokkers een groot compliment dat zij dit initiatief van hun oud- collega’s door de jaren heen hebben weten voort te zetten. Door hun activiteiten gaat Oldeberkoop ieder jaar weer waardig over de drempel en dat is heel veel waard!

Pages: 1 2Agenda
Nog...