Doel

De Geitefok heeft een aantal doelstellingen. Dit zijn:

  • Het zorgen voor een feestelijke inluiding van het nieuwe jaar in Oldeberkoop. Dit doet De Geitefok door het organiseren van een feest in het dorp. Jarenlang vond dit feest plaats in de grote zaal van Het Wapen van Oostellingwerf, kortweg Het Wapen. Tussen 2010 en 2013 vond dit feest plaats in de kantine van vv Sport Vereent en kv Lintjo. In 2014 was dit in de nieuwe Multifunctionele Accomodatie Mejander.
  • Publiciteit genereren voor Oldeberkoop. Dit gebeurt jaarlijks door het doen van een ludieke stunt, waarmee de aandacht wordt gericht op een gebeurtenis, een persoon of een bepaalde zaak met betrekking tot het dorp.
  • Steunen van de plaatselijke verenigingen. De Geitefok probeert ieder jaar enkele verenigingen in het zonnetje te zetten door het geven van een cadeau. Deze cadeaus kunnen worden geschonken dankzij de giften van de inwoners van Oldeberkoop tijdens de collectes.
  • De saamhorigheid in de Berkoper gemeenschap vergroten. Door het organiseren van verschillende activiteiten door het jaar heen hoopt De Geitefok de saamhorigheid in Oldeberkoop te behouden en te vergroten.


Agenda
Nog...